På Teaterkällaren jobbar vi gärna med lokala leverantörer. Sommarhagens Gårdsmejeri är ett bra exempel på en av dem. Bara 3 mil från Göteborg ligger det lilla mejeriet som producerar krämiga dessertostar och lagrade grönmögelostar, som Kaxige Kal som du hittar på vår meny.

Läs mer om Sommarhagens Gårdsmejeri på sommarhagensgardsmejeri.se »